O společnosti

VČE – montáže, a.s. je jedním z nejvýznamnějších dodavatelů elektromontážních prací v ČR. Působí především v regionu východních Čech, konkrétně v krajích Pardubickém, Královehradeckém, Středočeském a Libereckém a okrajově na ostatních místech ČR.

Společnost v současné době zaměstnává kolem 140 stálých zaměstnanců a spolupracuje s řadou subdodavatelů. Roční tržby společnosti přesáhly 500 mil. Kč. Hlavním zákazníkem je společnost ČEZ Distribuce, a.s.

Společnost zajišťuje komplexní dodávky elektromontážní práce na zařízeních distribuční soustavy od domovních přípojek až po vedení a rozvodny VVN. Součástí dodávek jsou zpravidla i projekční a inženýrské práce. Významnou součástí činnosti společnosti jsou opravy poruch na vedení distribuční soustavy a servis transformátorů. Provozujeme rovněž speciální autodopravu.

Jsme součástí holdingu EP Industries, a.s.
1. 7. 2000 založení společnosti.
Rozšíření činnosti na VVN.
Certifikace jakosti a BOZP, práce v Irské republice.
Certifikace EMS, přechod na procesní řízení.
Nový vlastník, změna statutárních orgánů.
Nový managment, restruktualizace.
Nejúspěšnější rok v historii společnosti.
Krize v oboru, nejhorší rok v novodobé historii.
Společnosti se podařilo překonat krizi a posílila svoji pozici na trhu.