Speciální autodoprava

Jako podpůrnou činnost pro zajištění hlavních činností provozuje společnost speciální autodopravu. Jedná se o zemní a stavební stroje a prostředky pro přepravu materiálu a osob. Autodopravu provozujeme především pro vlastní potřebu, částečně i pro externí zákazníky.