Poruchová služba

Společnost zajišťuje poruchovou službu pro zákazníka ČEZ Distribuce, a.s. na území Královehradeckého kraje, Pardubického kraje a části kraje Vysočina.

V tomto regionu zajišťuje pohotovostní službu, likvidaci poruch a následné opravy na veškerých energetických zařízeních. Hlavním úkolem poruchové služby je kvalitní a nepřetržitá dodávka elektrické energie pro odběratele v předmětném regionu.

Činnosti zajišťujeme vlastními zaměstnanci a vybranými subdodavateli.